Szanowni Państwo,


XIV Konferencja organizowana tradycyjnie przez Polską Grupę Raka Płuca w listopadzie odbywa się pod patronatem International Association for the Study of Lung Cancer – IASLC (Międzynarodowego Stowarzyszenia do Badań nad Rakiem Płuca). Pozwala to na skorzystanie nie tylko z dorobku tej organizacji i osiągnięć Światowej Konferencji Raka Płuca – WCLC 2020 ale także z udziału w naszej konferencji międzynarodowych ekspertów.

Polska Grupa Raka Płuca od kilku lat rozwija współpracę międzynarodową z najbardziej prestiżowym towarzystwem badań nad rakiem płuca - International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Dotychczasowymi efektami tej współpracy są wspólne składki w obu Towarzystwach, dostęp członków PolGRP do czasopisma JTO, dedykowane opłaty rejestracyjne na konferencje WCLC, dostęp do podręczników z torakoonkologii, patronat IASCLC nad doroczną konferencją PolGRP, udział międzynarodowych ekspertów w konferencji warszawskiej, udział członków PolGRP w spotkaniach IASLC, szkolenie za granicą lekarzy i pielęgniarek.

Zaplanowane również zostało stoisko PolGRP na tegorocznej konferencji WCLC w Singapurze. Dodatkowo Polska Grupa Raka Płuca wystąpiła do IASLC o licencję dla tegorocznej konferencji na 'produkt' IASLC jakim jest konferencja "Best of WCLC" organizowana w różnych miejscach na świecie po konferencji światowej.

Naszym celem jest, aby jak dotychczas, konferencja nadal była platformą wymiany doświadczeń specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Jak co roku odbędą się warsztaty z udziałem patomorfologów we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów oraz warsztaty torakochirurgiczne, radiologów, radioterapeutów a także specjalnie dedykowane pulmonologom i pielęgniarkom.

W 2019 roku wśród 420 osób uczestniczących w XIII Konferencji PolGRP znalazło się (zgodnie z deklaracją z kwestionariusza rejestracyjnego): 22% torakochirurgów i chirurgów onkologicznych; 15% patologów, cytomorfologów i biologów molekularnych; 14% pulmonologów i specjalistów chorób wewnętrznych; 12% onkologów klinicznych; 6% o specjalności inne; 3% radioterapeutów oraz 2% radiologów. Niestety 27% uczestników nie określiło swojej specjalności.

W 2019 roku podział zarejestrowanych uczestników XIII Konferencji PolGRP według deklarowanych specjalności ilustruje poniższy wykres (stan: 26.11.2019 r.)


Zarząd Polskiej Grupy Raka Płuca