Abstrakty


Streszczenia przesłanych abstraktów w formie on-line, naciśnij przycisk BIBLIOTEKA.


Streszczenia prac plakatowych do 250 słów prosimy przesyłać do 31 października 2020 r., natomiast nagrane prezentacje do 12 listopada 2020 r. na adres:  a.wachowicz@igichp.edu.pl

Prezentacja zakwalifikowanych 24 prace plakatowych, nie przekraczająca 10 minut w postaci nagrania omówienia pracy wraz z prezentacją przeźroczy, zostanie włączona do biblioteki prac plakatowych XIV Wirtualnej Konferencji PolGRP.

Trzy wybrane spośród nich prace zostaną wyróżnione 10 minutową prezentacją, która znajdzie się w programie naukowym
w sobotę 21 listopada 2020 r. oraz nagrodą finansową ufundowaną przez firmę Novartis, patronującą konkursowi.Przy braku potwierdzenia prosimy o kontakt:
Aneta Wachowicz
Nr telefonu: 695 262 266
a.wachowicz@igichp.edu.pl