Abstrakty


Streszczenia prac plakatowych do 250 słów prosimy przesyłać do 31 października 2020 r. na adres:
a.wachowicz@igichp.edu.pl

Do prezentacji podczas XIV Konferencji PolGRP zostaną zakwalifikowane 24 prace plakatowe. Trzy wybrane spośród nich zostaną wyróżnione 10 minutową prezentacją ustną w piątek 20 listopada 2020 r. oraz nagrodą finansową ufundowaną przez firmę Novartis, patronującą konkursowi.
Po 2-3 dniach od zgłoszenia streszczenia zostanie autorowi wysłane potwierdzenie przyjęcia pracy do oceny.
Wszystkie zgłoszone prace zostaną umieszczone w książce streszczeń XIV Konferencji PolGRP.
 Decyzja o zakwalifikowaniu pracy do prezentacji zostanie przesłana autorowi do 3 listopada 2020 r.
Przy braku potwierdzenia prosimy o kontakt:
Aneta Wachowicz
Nr telefonu: 695 262 266
a.wachowicz@igichp.edu.pl
www.polgrp.org