Program roboczy XIV Konferencji
Polskiej Grupy Raka Płuca