Program XIV Konferencji 


Program Ramowy


XIV Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca 19 - 21  listopada 2020 r.


Centrum Konferencyjne
w LIM Center
ul. Al.Jerozolimskie 65/79, Warszawa


Czwartek 19 listopada 2020 r. 

WARSZTATY

09.00 – 13.00

Torakochirurgia
Warsztaty i Lunch w Instytucie Gruźlicy ul. Płocka 26, Warszawa 

Przerwa na Lunch  13.00 - 14.00 

WARSZTATY

LIM Center Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Sala BoardRoom

14.00 - 16.30
Radioterapia

Sala BAŁTYK I

14.00 – 16.30
Pulmonolodzy

Sala BAŁTYK III

14.00 – 16.30
I. Warsztaty patomorfologiczne

Sala WISŁA
14.00 - 16.30
Warsztaty dla Pielęgniarek

Prowadzenie: dr Janina Książek

Sala BAŁTYK III

16.30 – 19.30

Preparaty mikroskopowe

Sala BAŁTYK I i II

 Sesja nr 1 

16.45 - 17.45

Wykład inauguracyjny: Prowadzenie: prof. Dariusz M. Kowalski i prof. Tadeusz Orłowski

Wprowadzenie: prof. Tadeusz Orłowski – 5 min

Deux Ex Machina: Literatura czy Medycyna – prof. Dariusz M. Kowalski – 20 min

Poznaj Siebie W Sobie I W Sztuce – dr Mariola Kosowicz i dr Paweł Badurak – 20 min

Medycyna XXI Wieku: Czy Znamy Granice – WYKŁAD SPONSOROWANY – 20 min

Podsumowanie: prof. Dariusz M. Kowalski i prof. Tadeusz Orłowski

Sala Wawel/Syrena

SESJA Polskiej Grupy Raka Płuca i Organizacji Chorych
17.00 - 18.00
„Narodowy program skriningowy”

Sala Wars/Sawa

18.00 - 20.00
Spotkanie Klubu Torakochirurgów

 

 

Piątek 20 listopada 2020 r. 

Sala BALLROOM I - II

8.00 – 16.30
Warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych

Sala BAŁTYK I i II

 Sesja nr 2  - 9.00 - 10.00
Diagnostyka nowotworów obszaru klatki piersiowej 1, Prowadzenie: prof. Tadeusz Orłowski i prof. Rafał Krenke

Diagnostyka obrazowa: standard i nowości 2020 – do wyznaczenia – 15 min
Diagnostyka izotopowa: standard i nowości 2020 – do wyznaczenia – 15 min
Diagnostyka małoinwazyjna: standard i nowości 2020 – prof. Rafał Krenke – 15 min
WYKŁAD SPONSOROWANY – 15 min

Sala BAŁTYK I i II

 Sesja nr 3  - 10.00 - 12.00

Sesja Plenarna - wykład plenarny na temat oceny czynników predykcyjnych w raku płuca. - 25 min

Harvard „Jak to się robi w Ameryce” - dr Zosia Piotrowski - 20 min
„Po-kontrastowe uszkodzenie nerek u chorych na raka płuca” - dr A. Kortas - 15min
Prowadzenie: prof. Rodryg Ramlau, prof. Tadeusz Orłowski

Przerwa kawowa 12.00 - 12.30

Sala BAŁTYK I - II

 Sesja nr 4   12.30 - 13.30

Diagnostyka nowotworów obszaru klatki piersiowej 2,
Prowadzenie: prof. Renata Langfort i prof. Paweł Krawczyk

Diagnostyka morfologiczna raka płuca: standard i nowości 2020
prof. Renata Langfort – 15 min

Diagnostyka molekularna raka płuca: standard i nowości 2020
prof. Paweł Krawczyk – 15 min

Diagnostyka proteomiczna i epigenetyka: standard i nowości 2020
prof. Bartosz Wasąg – 15 min

WYKŁAD SPONSOROWANY – 15 min 
Sala BAŁTYK III

 Sesja Satelitarna nr 2  13.30 - 14.15
„Nowoczesne metody leczenia w raku płuca”

Sala BAŁTYK I

 Sesja Satelitarna nr 1 
13.30 - 14.15 
„Immunoterapia w płaskonabłonkowym raku płuca w praktyce klinicznej.”

 

Przerwa na Lunch 14.15 - 15.00

Sala BAŁTYK I i II

 Sesja nr 5  15.00 - 16.00

Chirurgia, Prowadzenie: prof. Tadeusz Orłowski

Leczenie chirurgiczne raka płuca: standard i nowości 2020 – prof. Tadeusz Orłowski – 15 min

Leczenie chirurgiczne złośliwego międzybłoniaka opłucnej: standard i nowości 2020 – prof. Marcin Zieliński – 15 min

Leczenie chirurgiczne grasiczaków: standard i nowości 2020 – prof. Witold Rzyman – 15 min

WYKŁAD SPONSOROWANY – 15 min 

Sala BAŁTYK III
 Sesja nr 6   15.00 – 16.00

Patomorfologiczna
Prowadzenie: prof. Rafał Krenke, prof. Renata Langfort

Sala BAŁTYK I i II

 Sesja nr 7  16.00 - 17.00

Onkologia Kliniczna: Leki Ukierunkowane Molekularnie

Prowadzenie: prof. Dariusz M. Kowalski i prof. Adam Antczak

Szlak EGFR: standard i nowości 2020 – dr Adam Płużański – 15 min

Szlak ALK: standard i nowości 2020 – dr Katarzyna Stencel – 15 min

Szlak ROS-1: standard i nowości 2020 – prof. Adam Antczak
– 15 min

WYKŁAD SPONSOROWANY – 15 min

Sala BAŁTYK III
 Sesja nr 8  16.00 - 17.00
Patomorfologiczna

Spotkanie z krajowym konsultantem w dziedzinie patomorfologii

Przerwa kawowa 17.00 - 17.30

Sala BAŁTYK I

 Sesja Satelitarna nr 3
17.30 - 18.30

„Leczenie pacjentów z NDR ALK+ w Polsce oczami praktyków” 

Sala BAŁTYK II

 Sesja Satelitarna nr 4
17.30 - 18.30
„Profilaktyka pierwotna, wtórna raka płuca” 

Sala BAŁTYK III

 Sesja nr 9  17.30-19.30

Patomorfologiczna
Prowadzenie: dr Małgorzata Szołkowska

Sala BAŁTYK I i II

 Sesja nr 10  18.30 - 19.30

Onkologia Kliniczna: Leki Immunokompetentne

Prowadzenie: prof. Radryg Ramlau i prof. Maciej Krzakowski

Immunoterapia NDRP: standard i nowości 2020 – prof. Rodryg Ramlau – 15 min

Immunochemioterapia NDRP: standard i nowości 2020 – prof. Maciej Krzakowski – 15 min

Immunoterapia DRP: standard i nowości 2020 – dr Magdalena Knetki-Wróblewska – 15 min

WYKŁAD SPONSOROWANY – 15 min

 

Sobota 21 listopada 2020 r. 

Sala BAŁTYK I i II

 Sesja nr 11  8.30 - 9.30

Radioterapia

Prowadzenie: prof. Dariusz M. Kowalski i prof. Jacek Fijuth

Radioterapia samodzielna NDRP: standard i nowości 2020 – dr Łukasz Kuncman – 15 min

Radiochemioterapia i Immunoterapia NDRP: standard i nowości 2020 – prof. Jacek Fijuth – 20 min

Radioterapia Stereotaktyczna Wysokodawkowa NDRP: standard i nowości 2020 – dr Anna Wrona – 15 min

WYKŁAD SPONSOROWANY – 15 min

 

Sala BAŁTYK I i II

 Sesja nr 12   9.30 - 10.30

Leczenie Wspomagające

Prowadzenie: dr Magdalena Knetki-Wróblewska i dr Ewa Kalinka

Neutropenia i gorączka neutropeniczna: standard i nowości 2020 – dr Ewa Kalinka – 15 min

Niedokrwistość: standard i nowości 2020 – prof. Marek Wojtukiewicz – 15 min

Nudności i wymioty: standard i nowości 2020 – dr Magdalena Knetki-Wróblewska – 15 min

WYKŁAD SPONSOROWANY – 15 min

Sala BAŁTYK III

Warsztaty mikroskopowe dla Patomorfologów
10.00 – 11.00

Prowadzenie:
prof. Renata Langfort,
dr Małgorzata Szołkowska

Przerwa kawowa 10.30 - 11.00

Sala BAŁTYK I

 Sesja Satelitarna nr 5 
11.00 - 11.45

„Nowe cele molekularne w leczeniu raka płuca” 

Sala BAŁTYK II

 Sesja Satelitarna nr 6 

11.00 - 11.45

„Immunoterapia w pytaniach i odpowiedziach”

Sala BAŁTYK III

Warsztaty mikroskopowe dla Patomorfologów
11.00 – 13.00
Prowadzenie: prof. Renata Langfort, dr Małgorzata Szołkowska

 

Sala BAŁTYK I i II

Prezentacja 3 najlepszych prac plakatowych 

11.45 - 12.15

Prowadzenie: prof. Dariusz M. Kowalski i prof. Tadeusz Orłowski

Sala BAŁTYK I i II

 Sesja nr 13 12.15 - 13.15
„Oporność na leczenie IKT w NDRP” - Prowadzenie: dr Magdalena Knetki-Wróblewska

Sala BAŁTYK I i II

 Sesja nr 14   13.15-14.15

„Kardioonkologia w nowotworach płuca i klatki piersiowej” - Prowadzenie prof. Sebastian Schmit

Zakończenie konferencji 14.15