Stypendia PolGRP


STYPENDIA POLSKIEJ GRUPY RAKA PŁUCA

2020/2021  - Aplikuj o STYPENDIUM Polskiej Grupy Raka Płuca

2020/2021 - Aplikuj o STYPENDIUM Polskiej Grupy Raka Płuca
Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem do Badań nad Rakiem Płuca – IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) ufundowało stypendia, pozwalające na udział w Światowej Konferencji Raka Płuca – WCLC w 2021 roku lekarzom, przedstawiającym zakwalifikowane prace.
http://www.rakpluca14.pl/iaslcwclc

Zgłoszenia zatytułowane „Stypendia” prosimy przesyłać do 31 marca 2021 r. na adres:   awachowicz@rakpluca14.pl

Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca ufundowało stypendia, pozwalające na udział w 11th International Thymic Malignancy Interest Group Annual Meeting – ITMIG2020    http://www.itmig2020.pl/stypendia1/stypendia
Zgłoszenia zatytułowane „Stypendia” prosimy przesyłać do 31 marca 2021 r. na adres:   awachowicz@rakpluca14.pl


Wniosek_styp_DEN.pdf

Wniosek_styp_ITMIG.pdf

2019 r. - Udział w konferencji WCLC2019 w Barcelonie: 

1. Justyna Błach

2. Janina Książek

3. Tomasz Marjański

4. Marcin Ostrowski

5. Monika Pawlak

6. Anna Romaszko - Wojtowicz 

Wizyta w Princess Margaret Hospital w Toronto
Tzw. ‘Shadowing visit’ w UHN, miało miejsce w dniach 5-7 czerwca 2019 r. tuż po zakończeniu konferencji ASCO w Chicago

Stypendia otrzymali: 

1. Izabela Chmielewska

2. Urszula Lechowicz

3. Tomasz Marjański

4. Katarzyna Stencel

5. Daria Świniuch


2018 r. - Udział w konferencji WCLC 2018 w Toronto: 

1. Anna Doboszyńska

2. Tomasz Marjański

​Udział w Physicians Observership w Princess Margaret Hospital w Toronto – Kanada:

1. Marcin Ostrowski

2. Katarzyna Zajda

3. Małgorzata Szołkowska

4. Magdalena Szczęsna

5. Paweł Krawczyk

6. Piotr Jaśkiewicz

Udział w szkoleniu Nurse PLP oraz Nurse Observership w Princess Margaret Hospital w Toronto – Kanada:

1. Monika Cieplak

2. Janina Książek

3. Monika Pawlak


2017 r. - udział w konferencji WCLC 2017 w Jokohamie: 

  1. Tomasz Gil

  2. Mateusz Florczuk

  3. Marcin Ostrowski

  4. Anna Romaszko-Wójtowicz

2016 r. - udział w konferencji WCLC 2016 w Wiedniu: 

  1. Mateusz Florczuk

  2. Anna Romaszko-Wójtowicz

  3. Piotr Rudziński


Informacje również na stronie internetowej: https://www.polgrp.org/stypendia